Postklasická homeopatie má výborné výsledky

20.09.2011 23:49

Homeopat a filozof Mgr. Pavel Opelka je člověk, který nepřijímá fakta tak, jak se mu předkládají, ale zamýšlí se nad nimi a konfrontuje je s praxí. A tato vlastnost mu pomohla rozvinout homeopatii do netušených rozměrů a možností. Svoji filozofii zavádí průběžně do praxe, např. zavedl do homeopatie řadu významných pojmů: léčba ve vrstvách, léčba v liniích, nauka o formách, vývojové linie chorob, časoprostorová mapa, holistický realismus jako nauka o systémech.

Jak byste stručně a výstižně vyjádřil, co je homeopatie?

Homeopatie je způsob léčby, který využívá homeopatických léků, tedy léků ředěných homeopatickým způsobem.Homeopatie je holistická metoda, to znamená, že řeší problémy člověka na fyzické i psychické úrovni. Homeopatie je stejně stará jako moderní medicína a je součástí struktury Evropské unie. Česká homeopatická komora je od roku 2001 součástí ECCH a každý z našich členů je tedy registrován přímo v Londýně. Homeopatií se již dlouho léčí například britská královská rodina.

Jak dlouho se zabýváte homeopatií?

V roce 1995 jsem vystudoval London College of Classical Homeopathy. Od té doby se intenzivně věnuji homeopatické praxi, souběžně pracuji v oblasti výzkumu a výuky v oblasti homeopatie. V roce 1997 jsem založil Českou školu klasické homeopatie.

Čím se vyznačuje Vaše zdokonalení klasické konstituční homeopatie?

Klasická homeopatie používá jeden lék, který zůstává po celý život, tzv. konstituční lék, který představuje konstituční typ člověka a ten by měl pomoci na všechny potíže. Já jsem představitelem postklasické homeopatie, která podává jeden lék v jednom čase. Vycházíme z toho, že léků může být víc a respektuje čas. Pracujeme s tzv. časoprostorovou mapou. Pracujeme tedy jak s časem, vývojem i prostorem. Posklasická homeopatie zahrnuje jak zásadu jednotlivostí tak spojení do systému, po vrstvách i celý systém.To umožňuje velmi přesné zaměření neobyčejně účinné léčby.

Můžete nám prozradit některé Vaše konkrétní úspěšné případy uzdravených klientů?

Úspěšné případy uzdravených klientů jsou vlastně pořád, je těžké vybrat jeden. Nemoci, které zvládáme poměrně dobře jsou případy chronických onemocnění jako je astma, atopické ekzémy, poruchy imunity, deprese a další klasicky „nevyléčitelné“ nemoci.

Dají se kombinovat chemické léky a homeopatické léky?

Určitě, mohou se výborně doplňovat.

Jak poznám dobrého homeopata?

Zárukou určité kvality by mělo být jeho studium garantované Evropskou homeopatickou asociací a členství v České komoře klasické homeopatie.

Je vhodná homeopatie i pro duševní poruchy?

V tuto chvíli máme dobré výsledky u depresí, stresů a schizofrenie. U psychóz jsme úspěšní asi z poloviny.

Co byste řekl k názoru, že homeopatie funguje pouze jako placebo efekt?

Placebo efekt má 20% úspěšnost, nejlepší angličtí homeopaté mají 50% úspěšnost léčby. Díky systému (postklasická homeopatie), který jsme vypracovali v naší škole, má každý absolvent 50% úspěšnost. To je minimální základ. V mojí statistice a ve statistikách dalších mých kolegů je to 85%.

Používáte při své práci intuici?

Ano, ale vždy si ji ověřím pomocí nástrojů, které máme v homeopatii k dispozici: materie mediky, repertorizace, filozofie a vícehodnotové logiky.

Proč někdy homeopatie nefunguje?

Buď homeopat případ špatně vyhodnotil nebo pacient sdělil nedostatečné informace, nutné k analýze případu. Také se může stát, že po případných spuštěných změnách se sám pacient rozhodne, že v další léčbě už nechce pokračovat, protože proces úspěšného léčení s sebou nese nutnost tyto podněty akceptovat a začlenit je do svého života.

Má smysl užívat univerzální homeopatické léky, dostupné v lékárnách?

Tyto léky nedoporučuji. Protože způsob potlačení (zaléčení) homeopatikem je daleko hlubší než zaléčení antibiotiky. Homeopatické léky patří výlučně do rukou odborníka homeopata.

Kdysi jsem slyšela, že nerad přijímáte klienty, kteří trpí rakovinou? Zároveň vím o jedné pacientce s nádorem, které jste pomohl se uzdravit. Jak je to skutečně s rakovinou a homeopatií?

Bohužel k tomuto tématu se vzhledem k pokynům z České homeopatické komory nemohu vyjadřovat.

Máte jako homeopat nějakou filozofii?

Ano, holistický realismus. To je nauka o systémech a jejich patologických jevech, ať je to fyzické tělo, společnost nebo ekonomický systém. V blízké době mi vyjde kniha s touto tématikou.

Jedna moje známá homeopatka mi poradila, že když nemám po ruce vhodný homeopatický lék, mám položit sklenici s vodou na papírek, kde je napsané jméno léku, nějaký čas ji tam nechat a pak prý bude mít voda ze sklenice stejnou účinnost jako pravý lék. Co si o tom myslíte?

Myslím, že to není homeopatie, ale magie. Já pochybuji o kvalitě takového léku.

Jste čistě racionální člověk nebo věříte i v něco mezi nebem a zemí? V co?

Jsem čistě racionální člověk, protože racionální znamená rozumný. Já jako holista neuznávám dělení systému ani polaritní myšlení „rozumné-nerozumné“. To znamená: rozumné je to, co je pravda.Věřím v racionální systém, který můžu já jako homeopat využívat k léčbě. Nejsem slepě věřící člověk, já se musím přesvědčit, že věci fungují.

Používáte sám nějaké jiné alternativní metody?

Nepoužívám. Pouze intuitivně upravuji svůj jídelníček.

Co si myslíte, že se stane v roce 2012?

Může to být změna určitého způsobu myšlení provázená výraznou společenskou změnou, změnou filozofických myšlenek. Může to být změna, kterou si nyní vůbec neuvědomujeme. V mé ordinaci se nyní objevují více lidé se strachy.

Daniela Tlapáková, úterý 3. květen 2011 15:05

Kontakt

Mgr. Kateřina Vejrychová, RHom. Poradna: Sladkovského 467, 530 02 Pardubice +420 722 901 221 homeopathy@email.cz