"Zatímco klasická medicína vše, co vychází ven z těla - ať už na psychické, nebo fyzické úrovni - potlačuje, homeopatie to nechává řízeným procesem odejít. Z odlišné filozofie léčby tedy vyplývá, že klasická medicína je dobrá na rychlé řešení akutních stavů, ale prakticky vůbec se nehodí na léčení chronických potíží - jejich léčba je doménou homeopatie."

Mgr. Pavel Opelka, klasický homeopat, www.ceskahomeopatie.cz

Homeopatie je holistická léčebná metoda pohlížející na člověka jako na celek vyvíjející se v čase a  prostoru, a kromě veškerých fyzických obtíží zohledňuje i psychický stav pacienta. Při léčbě tak dochází k postupnému odstraňování vlastní příčiny nemoci a ne jen jejích příznaků. Příčiny nemoci mají většinou počátek v naší mysli (dlouhodobý stres, potlačený vztek, smutek, strach, pocity ublížení a viny, ale i skutečné zraňování a týrání) a fyzické symptomy jsou pak jen projevem těchto stavů na našem těle.

Homeopatická léčba je založena na individuálním přístupu k pacientovi a její součástí je vstupní pohovor, během kterého se homeopat snaží získat o pacientovi co nejvíce informací jak o jeho fyzických problémech, tak i o jeho psychickém stavu. Tyto informace jsou následně zpracovány a slouží k výběru homeopatických léků podle základního principu homeopatie - principu podobnosti. Klasická homeopatie je založena na postupném odléčování pacienta v čase a prostoru, což znamená podávání homeopatik v čase nazpátek podle toho, jak se postupně on i daná patologie vyvíjela.

Homeopatickou léčbu lze s úspěchem použít u řešení celé řady chronických onemocnění  jako jsou alergie, astma, poruchy štítné žlázy, poruchy trávení, vypadávání vlasů, opakující se angíny, chronické bronchitidy, různé jiné opakující se záněty, gynekologické problémy, hormonální problémy, neplodnost, poruchy imunity, bolesti kloubů, kostí a páteře, bolesti hlavy (migrény), pomočování u dětí, poruchy učení, poruchy motoriky, poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD), poruchy autistického spektra, autismus a řada dalších vývojových poruch u dětí. Svou velkou úlohu hraje homeopatická léčba i při léčbě problémů psychických, jako jsou úzkosti, strachy, deprese, stres, pocity marnosti a vyhoření, neurózy a jiné. Homeopatická léčba je vhodná především k řešení chronických nemocí, v jejichž léčbě není klasická medicína příliš úspěšná (úspěšností nenazýváme potlačování příznaků nemoci, vypínání bolesti, znecitlivění problému…). Pomocí homeopatie se dá  však zmírnit i průběh  stavů akutních jako jsou úrazy, popáleniny, opařeniny, úpaly, omrzliny, otravy, šoky na psychické úrovni i šoky anafylaktické, ale i řada různých akutních onemocnění projevujících se rychlým nástupem nemoci, vysokou teplotou, bolestí apod. Homeopatií se dá zmírnit i dědičná zátěž. Homeopatií je možno řešit i nežádoucí účinky po očkování a případně provést vyčištění organismu po proběhlém očkování.

V homeopatii existuje pojem „homeopatické zhoršení“, k němuž může dojít při přesném zásahu problému, kdy se daný problém spustí ven přes fyzické tělo a může opravdu dojít k přechodnému zhoršení zrovna řešených fyzických problémů. Za předpokladu respektování patologie a vitální síly  pacienta (jeho životní energie) však nedochází k dlouhodobému zhoršení zdravotního stavu.

Vlivem postupného odléčování si může pacient též znovu prožít své potlačované, případně neprožité životní zkušenosti, které vedly ke vzniku chronické nemoci, což pro něho samotného i pro jeho okolí může být nepříjemné. Prakticky to znamená, že pacient může cítit smutek, vztek, lítost, sebelítost, pláč, prostě všechny jím potlačené emoce z jeho minulosti. Je to záležitost individuální a je přímo úměrná situaci, emoci, zážitku a problému, který se pacient snaží vyřešit. Tyto nepříjemné stavy však sami odezní.

 

Kontakt

Mgr. Kateřina Vejrychová, RHom. Poradna: Sladkovského 467, 530 02 Pardubice +420 722 901 221 homeopathy@email.cz